Δραστηριότητες

Επιπλέον της διαμονής έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώνουμε για γκρουπ 15 ατόμων τουλάχιστον περιήγηση στα αξιοθέατα του νησιού που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία του νησιού και συνδυάζουν αρχιτεκτονικές και πολιτισμικές επισκέψεις με πεζοπορίες. Η διάρκεια είναι 7 ημερών αλλά μπορεί να προσαρμοστεί στα χρονικά περιθώρια του γκρουπ.